کوره دستگاه بادکن بطری پت

این دستگاه از دو بخش مجزا تشکیل شده است. در یک قسمت، کوره دستگاه قرار گرفته که عملیات گرم کردن پریفرم‌ها در آن صورت می‌پذیرد. دو حفره قالب در قسمت دیگر، فرآیند بادکردن پریفرم‌ها را انجام می‌دهند.

ادامه مطلب